Τετάρτη, 13 Ιουλίου 2016

Παρουσίαση του νέου βιβλίου του Πλάτωνα Ριβέλλη και της Μαρίας Θηρεσίας Δαλεζίου με τίτλο "Τα καθολικά εξωκκλήσια της Σύρας έως τις αρχές του 19ου αιώνα"- Παρασκευή 15 Ιουλίου

Στο αυλή της Μονής των Αδελφών του Ελέους ο Πλάτων Ριβέλλης και η Μαρία Θηρεσία Δαλεζίου, ιστορικός τέχνης, θα παρουσιάσουν το βιβλίο τους για τα παλαιά καθολικά εξωκκλήσια της συριανής υπαίθρου.

Δύο διαδρομές, καθεμιά με τη δική της οπτική, σύνθετες και συμπληρωματικές όπως αναφέρει η Μ.Θ. Δαλεζίου στην εισαγωγή της:
«[…] Στην πορεία για τη συγγραφή του κειμένου ξεκαθάρισα και την οπτική που θα ακολουθούσε η εργασία μου. Σε αυτό με βοήθησε και η ματιά του φωτογράφου, γιατί συμπύκνωσε την ουσία του ερευνητικού μου αντικειμένου. Η καλλιτεχνική δουλειά του Ριβέλλη μου πρόσφερε και ερευνητικές διαδρομές, που ούτε καν είχα σκεφτεί αρχικά και γι’ αυτό του οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη συνεργασία μας.

Ο στόχος μου ήταν, μέσα από την παρουσία αυτών των ναϊκών κτισμάτων στο συριανό αγροτικό τοπίο, να ανιχνεύσω την κοινωνική, δηλαδή την ιστορική διάστασή τους. Αυτή είναι και η βαθύτερη έγνοια μου. Προκειμένου,  λοιπόν,  να στοιχειοθετήσω τα λεγόμενά μου, έθεσα από την αρχή της έρευνάς μου ως πρώτο μέλημα  την παρουσίαση των γραπτών πηγών, προσπαθώντας να δώσω μια εικόνα του εξωκκλησιού με βάση τα κοινωνικά, οικονομικά και αρχιτεκτονικά δεδομένα».

Με τον τίτλο «Τα καθολικά ξωκλήσια της Σύρου με τη ματιά και τη σκέψη ενός φωτογράφου» ο  Πλ. Ριβέλλης προλογίζει την έκδοση αυτή συνθέτοντας παράλληλα τις δικές του παρατηρήσεις και διαπιστώσεις: 
«Όταν φωτογράφιζα τα ξωκλήσια απολάμβανα τις μαγικές τοποθεσίες που είχαν επιλέξει οι αρχικοί κτίστες, θαύμαζα την απέριττη αισθητική των οικοδομημάτων, ένιωθα την παρουσία και την ευλάβεια των πιστών και βυθιζόμουνα στους αιώνες του ευρωπαϊκού πολιτισμού όπως πρισματικά μου παρουσιαζόταν μέσα από το λευκό του Αιγαίου και την πολυχρωμία της δυτικής αγιογραφίας […].
Τα ξωκλήσια είναι μέρος από τα βράχια, τα γυμνά βουνά, τα πουρνάρια και τα σκίνα, ταυτόχρονα κορύφωση και προέκτασή τους. Δεν θα μπορούσαν επομένως οι Έλληνες καθολικοί πιστοί να αγνοήσουν αφενός το τοπίο μέσα στο οποίο μεγάλωσαν και αφετέρου τα σπίτια που με τα χέρια τους έκτισαν.
[…] Εκεί όμως που πολλά αλλάζουν είναι μόλις μπει κανείς μέσα σε αυτά τα ξωκλήσια. Εδώ είναι σαφής η θρησκευτική ταυτότητα. Το βυζαντινό τυπικό που βάζει πολύ αυστηρό πλαίσιο στις θρησκευτικές απεικονίσεις και στον διάκοσμο των ορθόδοξων εκκλησιών δεν έχει εν προκειμένω εξουσία και έτσι αφήνεται ελεύθερη και ενίοτε αχαλίνωτη η φαντασία των λαϊκών πιστών. Σχεδόν κανένα εσωτερικό καθολικού ξωκλησιού δεν μοιάζει με κάποιο άλλο. Μερικά μιμούνται τους μεγάλους ναούς, τη μεγαλοπρέπεια των οποίων επιχειρούν να αντιγράψουν. Άλλα πάλι υιοθετούν από την αρχή την ταπεινότητα του μεγέθους τους, ενώ δεν λείπουν και αυτά που μοιάζουν με προεκτάσεις οικιακών χώρων υποδοχής. Μπορεί κανείς και εδώ να διαπιστώσει τις έξωθεν επιρροές, όπως είναι η παρουσία παραδοσιακών, βυζαντινής αισθητικής, εικόνων αγίων της ορθοδοξίας παράλληλα με τις σαφώς «δυτικής» προέλευσης εικόνες αμιγώς καθολικών αγίων [...]».

© Πλάτων Ριβέλλης

© Πλάτων Ριβέλλης


© Πλάτων Ριβέλλης

Τα περιεχόμενα του βιβλίου:
ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ
ΜΕ ΤΗ ΜΑΤΙΑ ΤΟY ΦΩΤΟΓΡΑΦΟY
AΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΤΗΣ ΣYΡΑΣ (13ος-19ος αιώνας)
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Αφετηρία
Γενικές παρατηρήσεις
Αδελφότητες – επίτροποι
Εισοδήματα
Ιδιοκτησιακό καθεστώς
Ιστοριογραφικά ζητήματα
Μελέτες και καταγραφές
Χάρτες του νησιού
Η μαρτυρία των αρχείων
Τα μορφολογικά χαρακτηριστικά των συριανών εξωκκλησιών
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟY ΠΛΑΤΩΝΑ ΡΙΒΕΛΛΗ
ΔΕΛΤΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΕΞΩΚΚΛΗΣΙΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΓΛΩΣΣΑΡΙ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ
ΕYΡΕΤΗΡΙΟ ΤΟΠΩΝYΜΙΩΝ ΜΕ ΤΟYΣ ΝΑΟYΣ
ΕYΡΕΤΗΡΙΟ ΝΑΩΝ ΜΕ ΤΑ ΤΟΠΩΝYΜΙΑ
ABSTRACT

Εκδόσεις Φωτοχώρος 2016


Παρασκευή 15 Ιουλίου 2016, 19:45
Μονή των Αδελφών του Ελέους
Καλομενοπούλου 3 (πλησίον Πλ.Τσιροπινά)
Σύρος

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ


 
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου