Δευτέρα, 8 Οκτωβρίου 2012

Ματαίωση του ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού «Παραγωγή καλλιτεχνικών έργων που προωθούν την ισότητα των φύλων» από τη ΓΓΙΦ

Στην Ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων ανακοινώθηκε η Ματαίωση του ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού σε τμήματα με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την επιλογή αναδόχων στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Παραγωγή καλλιτεχνικών έργων που προωθούν την ισότητα των φύλων» της Πράξης «Ενίσχυση και προβολή της καλλιτεχνικής δημιουργίας που προωθεί την ισότητα των φύλων – Παραγωγή καλλιτεχνικού έργου» Η προκύρηξη του διαγωνισμού

Η σελίδα της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων
 
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου