Κυριακή, 29 Ιουλίου 2012

«100 καλλιτεχνικά έργα για την Ισότητα των Φύλων» Ανοιχτός Δημόσιος Διαγωνισμός από τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων Υποβολή προτάσεων εως 1/10/2012

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ) προκήρυξε Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό για την παραγωγή 100 καλλιτεχνικών έργων που προωθούν την ισότητα των φύλων αναγνωρίζοντας ότι η πολιτιστική δημιουργία έχει τη δύναμη να αμβλύνει τα στερεότυπα φύλου και να περιορίσει τις κοινωνικές αντιλήψεις οι οποίες αναπαράγουν τις ανισότητες μεταξύ των γυναικών και των ανδρών.
Στο πλαίσιο αυτό η ΓΓΙΦ καλεί καλλιτέχνες, γυναίκες και άνδρες, καθώς και καλλιτεχνικές ομάδες, να υποβάλουν μέχρι τη Δευτέρα 1 Οκτωβρίου 2012 προσφορές για την παραγωγή νέων πρωτότυπων καλλιτεχνικών έργων στους παρακάτω τομείς τέχνης:
 
· ζωγραφική
· γλυπτική
· φωτογραφία
· εγκατάσταση
· βίντεο
· δράση (performance)
· κινηματογράφος (ταινίες ντοκιμαντέρ και ταινίες μυθοπλασίας μικρού μήκους)
· θέατρο χορός.
Οι υποψήφιοι/-ες Ανάδοχοι μπορούν να ζητήσουν γραπτώς (με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία) συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας προκήρυξης μέχρι την 21η/9/2012, ημέρα Παρασκευή
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1/10/2012, ημέρα Δευτέρα, ώρα 15:00.
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων / Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής «Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΚΠΣ 2000-2006, του ΕΣΠΑ καιλοιπών συγχρηματοδοτούμενων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων».
Κοραή 4, 105 64 Αθήνα, 2ος όροφος, πρωτόκολλο.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
2/10/2012, ημέρα Τρίτη, ώρα 12:00.
Κοραή 4, 105 64 Αθήνα, 2ος όροφος, αίθουσα συνεδριάσεων.
Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ. Η Προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της Γραμματείας.
Με το έργο αυτό ολοκληρώθηκε η προσπάθεια της ΓΓΙΦ να εντάξει την ισότητα των φύλων στο πεδίο του πολιτισμού σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού. Στον σχεδιασμό των έργων καθοριστική ήταν η συμβολή της Επιστημονικής Επιτροπής της ΓΓΙΦ «για το Φύλο και τον Πολιτισμό».
Υπενθυμίζεται ότι στις 21 Ιουνίου 2012 δημοσιεύθηκε η Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων για Σχέδια Δράσης που προωθούν την ισότητα των φύλων . Η πρόσκληση απευθύνεται σε πολιτιστικούς φορείς εποπτευόμενους από το Υπουργείο Πολιτισμού και έχει προθεσμία υποβολής προτάσεων την Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2012.
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου