Κυριακή, 9 Σεπτεμβρίου 2018

Δύο υποτροφίες από τη σχολή Orama Photography Studies για την νέα χρονιά 2018/19. Δείτε τους όρους και τις προυποθέσεις.

Η σχολή Orama Photography Studies και η Fujifilm Hellas ενθαρρύνουν τους νέους φωτογράφους χορηγώντας μία υποτροφία για τον 1ο Κύκλο Σπουδών του Βασικού Προγράμματος που καλύπτει το 100% των ετήσιων διδάκτρων και μία υποτροφία για τον 2ο Kύκλο που καλύπτει το 50% των ετήσιων διδάκτρων. Οι υποτροφίες θα δοθούν με καλλιτεχνικά και οικονομικά κριτήρια,
κατόπιν συνέντευξης των επιλεχθέντων υποψήφιων.

ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ 1ο ΚΥΚΛΟ
(www.oramastudies.gr/φωτογραφικες-σπουδες-2-2/1οσ-κυκλος-φωτογρφικων-σπουδων/)
Απευθύνεται σε αρχάριους που επιθυμούν να ξεκινήσουν τη φωτογραφική τους παιδεία. Ο κάθε υποψήφιος θα πρέπει να στείλει σε ψηφιακή μορφή 10 -15 φωτογραφίες ελεύθερης θεματολογίας και ένα κείμενο μέχρι 200 λέξεις όπου θα αναγράφει τις σκέψεις και τις απόψεις του για την φωτογραφία. Η υποτροφία καλύπτει το 100% των ετήσιων διδάκτρων και αφορά το βασικό κόστος του προγράμματος. Χορηγία: Fujifilm HELLAS

ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ 2ο ΚΥΚΛΟ
(www.oramastudies.gr/φωτογραφικες-σπουδες-2-2/2ος-κυκλος-φωτογραφικών-σπουδών/)
Απευθύνεται σε όσους έχουν τη βασική τεχνική και θεωρητική κατάρτιση και θέλουν να διευρύνουν τις γνώσεις τους. Ο κάθε υποψήφιος θα πρέπει να στείλει σε ψηφιακή μορφή 15 - 20 φωτογραφίες ελεύθερης θεματολογίας και ένα κείμενο μέχρι 200 λέξεις όπου θα αναγράφει τις σκέψεις και τις απόψεις του για την φωτογραφία ή ένα ολοκληρωμένο φωτογραφικό έργο (project) με το αντίστοιχο κείμενο που θα το συνοδεύει. Η υποτροφία καλύπτει το 50% των ετήσιων διδάκτρων και αφορά το βασικό κόστος του προγράμματος. Χορηγία: Orama Photography Studies

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι πάνω από 18 χρονών και μπορούν να κάνουν αίτηση μόνο για ένα από τα δύο προγράμματα υποτροφιών.
Οι φωτογραφίες και το κείμενο που θα αποσταλούν θα πρέπει να αποτελούν πνευματική δημιουργία και ιδιοκτησία του υποψήφιου.
Οι εικόνες δεν πρέπει να περιέχουν περιθώρια, υδατογραφήματα, υπογραφές ή στοιχεία επικοινωνίας. Επιτρέπεται η ψηφιακή επεξεργασία τονικότητας, αντίθεσης, περικοπής, οξύτητας, μείωσης θορύβου και μικρές εργασίες καθαρισμού. Απαγορεύεται η πρόσθεση ή αφαίρεση αντικειμένων, ζώων, ανθρώπων, η συρραφή (κολάζ/πανόραμα) και η επεξεργασία HDR.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Η αποστολή των φωτογραφιών και του κειμένου γίνεται μόνο με e-mail στο orama@oramastudies.gr στο οποίο θα πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία επικοινωνίας του υποψήφιου καθώς και για ποιο κύκλο σπουδών (1ο ή 2ο) επιθυμεί να υποβάλει συμμετοχή. Το υλικό αποστέλλεται σε συμπιεσμένο φάκελο με το ονομ/μο του υποψηφίου, κάθε φωτογραφία πρέπει να είναι σε jpeg μορφή, 72dpi με διάσταση της μεγαλύτερης πλευράς 1500 pixels και να μην ξεπερνάει τα 2ΜΒ.
H αποστολή του υλικού θα πρέπει να γίνει ως και την Κυριακή 16 Σεπτεμβρίου. Οι δύο νικητές θα ανακοινωθούν σ’ αυτή την σελίδα την Δευτέρα 1 Οκτωβρίου.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Οι επιλεχθέντες υποψήφιοι που θα προκύψουν ύστερα από την αξιολόγηση των φωτογραφιών και του κειμένου τους, θα ειδοποιηθούν από την γραμματεία της σχολής για να περάσουν από συνέντευξη, στην οποία θα πρέπει να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά της οικονομικής τους κατάστασης: Αντίγραφα εκκαθαριστικών σημειωμάτων των δύο τελευταίων ετών και κάρτα ανεργίας σε ισχύ, εφόσον υπάρχει.

Καλή επιτυχία!!


Orama Photography Studies
Κομοτηνής 10
Αθήνα

Facebook Page Event

Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου