Πέμπτη, 8 Δεκεμβρίου 2016

Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης στη Φωτογραφία από την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών / Φωτογραφία: Θεωρίες και Δημιουργικές Πρακτικές Β' κύκλος / Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής έως 23 Δεκεμβρίου

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΘΕΩΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
 
Στόχος του σεμιναρίου - εργαστηρίου η ενθάρρυνση του πειραματισμού πάνω στις δυνατότητες της φωτογραφικής γλώσσας, η καλλιέργεια κριτικού βλέμματος και η δημιουργία προσωπικού φωτογραφικού έργου. Οι συνδιδασκαλίες,  η εμπλοκή περισσοτέρων του ενός διδασκόντων στη διδασκαλία ενός μαθήματος καθώς και οι προσκεκλημένοι ομιλητές ανήκουν στον πυρήνα της φιλοσοφίας  των σεμιναρίων μας καθώς έτσι ενισχύεται η πλουραλιστική αντιμετώπιση της δουλειάς των συμμετεχόντων προς σημαντικό όφελός τους.
Τα μαθήματα στο σεμινάριο αυτό βασίζονται στη σύζευξη θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής τριβής. Στο θεωρητικό μέρος επιχειρείται η ένταξη της φωτογραφίας κάθε περιόδου στο ευρύτερο ιστορικό και τεχνοϊστορικό πλαίσιο μέσω προβολής και σχολιασμού εικόνων. Το πρακτικό μέρος βασίζεται στην ανάθεση εργασιών που κατόπιν γίνονται αντικείμενο συζήτησης και αξιολόγησης μεταξύ διδασκόντων και σπουδαστών με στόχο τη συγκρότηση ενός πορτφόλιο που θα διέπεται από συνοχή και θα αντικατοπτρίζει τα ενδιαφέροντα του κάθε συμμετέχοντα.

Διδάσκοντες:  Κώστας Ιωαννίδης (Ιστορία - Θεωρία Φωτογραφίας), Ελένη Μουζακίτη (Ιστορία - Θεωρία Φωτογραφίας, Παρακολούθηση εξέλιξης πορτφόλιο), Λάμπρος Παπανικολάτος (Παρακολούθηση εξέλιξης πορτφόλιο, Τεχνική Φωτογραφίας, Στρατηγικές επικοινωνίας φωτογραφικού έργου), Αλέξανδρος Βούτσας (Τεχνική Φωτογραφίας, Studio), Νίκος Βασιλάκης (εξειδικευμένες εφαρμογές Photoshop )                                                                                                        

Έναρξη Β’ Κύκλου - εξαμήνου: Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2017(πρώτο τμήμα), Τρίτη 14 Φεβρουαρίου 2017 (δεύτερο τμήμα)

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 1 - 23 Δεκεμβρίου 2016
Περιορισμένος αριθμός θέσεων!
Σύνολο ωρών: 96                                                                                                                                                                                                                                          

Χώρος Διεξαγωγής: Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, Πειραιώς 256 
Ώρα διεξαγωγής: 17.45 - 10.30                                               
Χορηγείται πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Τηλ Επικοινωνίας : 210 3897100, 210 3897128, 210 3897157

Περισσότερα για το πρόγραμμα εδώ

www.asfaphotocourses.gr
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου